تاریخ مقاله: 2019-12-29

دسته بندی لیوان کاغذی

لیوان کاغذی در سایز های مختلفی ارایه می شود وهرکدام از این سایز ها مصارف گوناگونی دارند.

واحد اندازه گیری لیوان های  کاغذی معمولا انس می باشد و انس یک واحد اندازه گیری جرم هست.

و دستگاه یکاهای معمول ایالات متحدهٔ آمریکا کاربرد داشته‌است و در هر یک از این دستگاه‌ها وزن متفاوتی دارد.

که در دستگاه متریک برابر با ۲۸٫۳۴۹۵۲۳۱۲۵ گرم می‌شود. این واحد در ایالات متحدهٔ آمریکا بسیار متداول است..

لیوان 3 انس در ایران معروف به لیوان شات خوری هست.

آیا دستگاه تولید لیوان کاغذی می تواند تمام سایزهای لیوان کاغذی را تولید می کند؟

یعنی همزمان در یک دستگاه نمی توان دو سایز لیوان را تولید کرد.

البته نکته اینجاست که سایزهای خیلی بزرگ نیاز به دستگاه بزرگتری برای تولید دارند.

 

<p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: " .arabic="" ui="" text",="" tahoma,="" "iranian="" sans",="" "noto="" sans="" arabic",="" "dejavu="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;"="">بهتر است که برای تعویض قالب سایز لیوان ها به هم نزدیک باشد تا کار عملی تر و ساده تر باشد.