تاریخ مقاله: 2018-08-05

سود تولید لیوان کاغذی

سود تولید لیوان کاغذی را چگونه محاسبه کنیم ؟

برای بسیاری از کسانی که علاقه به تولید این محصول دارند این سوال مطرح است که سود تولیید لیوان کاغذی چگونه محاسبه می شود؟

در این مقاله تصمیم گرفتیم تا در مورد موضوع سود تولید صحبت کنیم

فاکتور هایی که در تولید یک محصول موثرند از چندین المان مختلف برخوردارند.

ابتدا باید فاکتورها را مشخص کنیم و سپس به تشریح آنها بپردازیم.

ابتدا باید مشخص  شود که برای تولید یک محصول به چه ابزاری نیاز مندیم چه میزان مواد اولیه میخواهیم وچگونه با فروش مناسب به سوددهی خوبیدست پیدا کنیم.

برای تولید لیوان کاغذی ابزارها شامل : دستگاه تولید لیوان کاغذی

یک کارگاه حداقل 30 متری ، مواد اولیه و اپراتور مسلط به دستگاه

دستگاه تولید لیوان کاغذی خود از برندها و سرعت های مختلفی برخوردار هست که قبلا شرح داده شده است.

کارگاه هم باید نسبت به دستگاه دارای برق 3فاز یا تکفاز باشد.

همچنین به نسبت سرمایه گذاری و فضای موجود درکارگاه باید مواد اولیه تهیه شود.

حال می پردازیم به مبحث سود تولید لیوان کاغذی :

برای شروع تولید نیاز به یک سرمایه تاسیس و یک سرمایه در گردش داریم.

سرمایه تاسیس شامل خرید دستگاه تولید لیوان کاغذی ، ابزارآلات ، اجاره ی کارگاه و .... می باشد.

سرمایه در گردش میزان سرمایه ای هست که برای خرید مواد اولیه برای تولید و بازگشت آن همراه با سود مورد نظر ، در نظر گرفته می شود.

حال با این حساب ما باید به فرمول ثابتی در این زمینه برسیم تا بتوانیم درک منطقی و صحیحی ازقیمت تمام شده ی محصولمان داشته باشیم.

ابتداباید بدانیم که قمت تمام شده ی مواد اولیه از محل خریداری شده تا کارگاه ما چقدر می باشد. تا اینجا ما قیمت تمام شده ی مواد اولیه را بدست آوردیم.

سپس بایدهزینه ای را که مواد اولیه تبدیل به یک محصول نهایی می شود را محاسبه کنیم.

که شامل هزینه ی اپراتور ، هزینه ی برق ، هزینه ی ضایعات ، هزینه ی تعمیر نگهداری ماشین آلات ، هزینه ی اجاره ی کارگاه و دیگر هزینه های سربار

که باید میزان این هزینه ها را در تولید سرشکن کنیم تا هزینه ی نهایی محصول تولید شده بدست ما برسد.

میزان این هزینه ها برای هر شخص یا هر کارگاه متفاوت است و نمیتوان یک عدد ثابت در تولید لیوان را برای همه بدست آورد.

بعنوان مثال تعرفه ی برق برای یک شهرک صنعتی و یا یک منطقه ی مسکونی متفاوت است.

یا اینکه هزینه تعمیر  نگهداری ماشین آلات برای دستگاه تولید لیوان کاغذی TL-150A بسیار کمتر از دستگاه های مشابه می باشد.

پس باید هر کس یک فرمول نسبت به شهر خود کارگاه خود دستگاه خود و شرایط خود پیدا کند.

بنابراین پس از محاسبه ی قیمت تمام شده با یک سود منطقی اقدام به بازاریابی و فروش محصول خود میکنیم.

قسمت بازاریابی و فروش را در مقاله ی دیگر بسط خواهیم داد.

به امید موفقیت های روزافزون