تاریخ مقاله: 2017-12-24

ظرفیت دستگاه های تولید لیوان کاغذی

دستگاه های تولید لیوان کاغذی دارای ظرفیت تولید متفاوتی می باشند که می توان از این حیث دستگاه ها را به سه دسته ی مجزا از هم تقسیم کرد.

دستگاه های هر رنج سرعت دارای تکنولوژی متفاوت ازهم می باشند.

دسته ی اول معروف به دستگاه های سرعت پایین می باشند که ظرفیت تولید آنها بین 30 تا 50  لیوان در دقیقه می باشد.

به جرات می توان گفت 99 درصد دستگاه های موجود در کشور ما از همین رنج دستگاه ها هستند.

معروفترین دستگاه رنج سرعت پایین دستگاه تولید لیوان کاغذی مدل TL-150A هست که از لحاظ کارایی و کیفیت در این رنج سرعت بی رقیب هست و توانایی تولید در 24 ساعت از شبانه روز را دارد.

دسته ی دوم از این 3 رنج دستگاه های تولید لیوان کاغذی سرعت متوسط می باشد که توانایی تولید 60 تا 90 لیوان دردقیقه را دارند.

همچنین این دستگاه ها از تکنولوژی جدیدی برخوردار هستند و مجهز به سیستم هوشمند PLC می باشند.

معروفترین دستگاه در این رنج سرعت TL-22D هست که هم از نظر کارایی و کیفیت و هم از نظر زیبایی محولی بی رقیب هست.

دسته ی سوم دستگاه های سرعت بالا هستند که توانایی تولید بیش از صد عدد لیوان در دقیقه را دارند .

این دستگاه ها از لحاظ قیمتی هم کمی گرانقیمت می باشند ولی از کیفیت و سرعت تولید بسیار بالایی برخوردارند.

معروفترین دستگاه این دسته TL-12H هست که توانایی تولید 120 لیوان در دقیقه را دارد.

دستگاه تولید لیوان کاغذی کاری با در آمد مناسب نسبت به سرمایه گذاری انجام شده است ولی این صنعت رو به سمتی میرود که سود در تیراژ بالا معنا دارد یعنی دستگاهی که کمتر از 60 لیوان در دقیقه تولید کند توجیه اقتصادی ندارد.