تاریخ مقاله: 2017-06-25

دستگاه تولید لیوان کاغذی TL-150A قادر است لیوان کاغذی را در سایزهای مختلف تولید کند که این سایزها شامل سایز 3 تا 9 اونس می باشد. تنوع محصول تاثیر بسزایی در بازاریابی دارد به طوری که شما با پیشنهاد سایزهای مختلف به مشتری می توانید گزینه های مختلفی را برای انتخاب را پیش روی مشتری قرار دهید علاوه بر این سود دهی سایزهای غیر از 9 اونس بیش از سایز 9 می باشد و این  میتواند یک امتیاز مثبت برای تولید کننده تلقی شود.البته برای تولید هر سایز نیاز به یک قالب جداگانه داریم.بعلاوه دستگاه TL-150A قادر به تولید کاسه کاغذی نیز می باشد که همانند لیوان کاسه هم در سایز های مختلفی تولید می شود.