تاریخ مقاله: 2017-04-29  |  کد مقاله: 8

راهنمای استفاده از دستگاه های توليد ليوان کاغذی

 

فهرست :

-پارامترهای اصلی دستگاه های ليوان کاغذی

- II طريقه استفاده و استاندارد کاغذ دستگاه مدل TL-150

III- ساختار، عملکرد واصول مربوط به دستگاه مدل TL-150

IV- عملکرد و طرز استفاده از دستگاه با برق V220 و در روشهای عمومی چک کردن قطعی برق.

-V رفع نقص و کاربرد دستگاه دستگاه تولید لیوان کاغذی.

VI- رفع خرابی های ساده و روشهای تعويض دستگاه تولید لیوان کاغذی.

-VII نصب ، رو غنکاری ونگهداری دستگاه تولید لیوان کاغذی.

-VIII دياگرام شماتيک ليوان 1و2و3.

- IX چارت تکنولوژی توليد دستگاه تولید لیوان کاغذی   

X- ليست لوازم يدکي همراه دستگاه تولید لیوان کاغذی

 -XIاطلاعات مر بوط به قسمتهای الکتريکي.

-XII گواهينامه کيفيت  محصول.

 

 

    -Iپارامترهای اصلی ماشين های دستگاه تولید لیوان کاغذی

 

شرح پارامتر

سری TL-150S

برق دستگاه

 (سه فاز4.5 kw(50~60 Hz  /  220 v  /

ظرفيت

عدد  بر دقيقه / 45

ابعاد دستگاه

2.5×1.2×1.4 m

مشخصات ليوان

4~12 انس

وزن دستگاه

1400 kg

کاغذ قابل استفاده

کاغذ يک رو و دو رو و کاغذ با موادی مانند ورنی در يک سمت و PE در سمت ديگر

 

II طريقه استفاده و استاندارد کاغذ در ماشين مدل TL-150

1 دستگاه مدل TL-150 مخصوص توليد ليوان کاغذی می باشد .ليوان کاغذی جزء اصلی ترين محصولات کاغذی می باشد که دارای مزايای زيادی است از جمله اين مزايا می توان به استفاده کاربردی بهداشتی بودن اين محصولات ، توانايی تبليغات بر روی آنها اشاره کرد. به لحاظ اقتصادی پنج ماه پس از خريد اين  دستگاه تولید لیوان کاغذی سرمايه اوليه بازگشت می نمايد. شرکت ما با تمام توان انواع مختلف از ماشين آلات با کيفيت بالا و با خدمات عالی را برای شما توليد می نمايد.

2 استاندارد کاغذ :

مشخصات ليوان کاغذی

وزن کاغذ به کار برده شده

کاغذ مورد استفاده

محل توليد کاغذ

4 انس

g 200

 

کاغذ يک رو و دو روPE و يا کاغذ با موادی مانند ورنی در يک سمت و PE در سمت ديگر

 

کره ، فنلاند ،

چين ، آلمان ،

 آمريکا

5/6 انس

g 220

8 انس (بستنی)

g  220

9 انس

g 220

12 انس

g 240

14 انس

g 240

16 انس

g 240

 
 

III ساختار ،عملکرد و اصول مربوط به ماشين مدل TL-150

A ساختار کلی ماشين از بخش اول، بخش ميانی، بخش دوم، بخش سوم و پوسته تشکيل شده است.

بخش اول: کار اين سطح انتقال کاغذ ديواره ليوان می باشد . ديواره شکل گرفته ليوان به سمت فاز ميانی هدايت می شود .

بخش ميانی: کار اصلی اين سطح، انتقال ته ليوان ، تشکيل ته ليوان ، ادغام ديواره و ته ليوان با هم ، انتقال اتوماتيک ليوان تشکيل شده ، تخليه ، لبه دار کردن ليوان تشکيل شده می باشد.

بخش دوم: به طور عمده شامل مکانيزم هايی  مانند گرمايش اوليه ، گرمايش اصلی ، کنگره دار کردن و لبه دار کردن و . . . است که بخش مهمی از تکميل ليوان کاغذی مي باشد.

بخش سوم: عمدتا شامل ماشين الکتريکي و کاهش دهنده سرعت و . . . می باشد. در اين بخش سرعت  دستگاه، تعيين شده وتأ مين انرژی محرکه صورت می پذيرد .

B عمل ماشين توسط مکانيزم چهار زنجيره ای ، مکانيزم بادامکی ، مکانيزم انديکس و مکانيزم پنو ماتيک کنترل می شود .

 

IV عملکرد و طرز استفاده از دستگاه با برق v 220

 

A اين کنترل الکتريکي (که operation table  خوانده مي شود ) بايد با قسمت مکانيکي ليوان کاغذي به کار برده شود.

B پنل دستگاه

C کارايي الکتريکي

a ولتاژ ورودی: 220 ولت تک فاز ، دو سيم ، فرکانس 50 هرتز

b توان الکتريکي دستگاه:

1 دو موتور الکتريکي 380 ولت ،جمعا95/2 کيلو وات

2 پنج  electro thermal pipe که مجموعا دارای توان 95/2 کيلو وات می باشد.

c تجهيزات الکتريکي گفته شده دربالا به صورت تک فاز ودوسيم توزيع شده اند

 d تجهيزات الکتريکي دارای اتصال صفر و زمين جهت جلوگيری از خطر ميباشند.

e لاين ورودی برق نياز به کابلي با شعاع mm2 6 ×2 يا کابل نرم دارد و سيم کشی بايد مطابق با قوانين نصب الکتريکی انجام شود .جعبه مکانيکي الکتريکي اين ماشين مجهز به خط توان ورودی نمی باشد و در زمان ترک کارخانه بايد توسط خود شما نصب گردد.

D- تنظيم الکتريکی دستگاه:

a درب پشتی پنل را باز کرده و سوئيچ هوای QF1-QF8 را ببنديد.

b سوئيچ K0 بر روی پنل را روشن نمائيد. شاخص قدرت بر روی پنل عمليات اگر روشن باشد به اين معناست که برق به صورت درست وصل شده است.

c کليد هاي مثبت و منفی کنترل دما را از 1الی5 تنظيم نماييد تا اينکه دمای پيش تنظيم شده به دمای دلخواه شما برسد. (عدد با فشردن کليد + افزايش و با فشردن - کاهش می يابد)سوئيچ روی پنل دستگاه را فشار دهيد با کلمات مربوط به اندازه گير قدرت اندازه گير تنظيم مي شود . شماره و لامپ سبز سمت چپ روشن می شود . رله های کنترلی kw4 ,kw5 ,kw6 ,kw7 ,kw8  روشن می شوند و ترموکوپل دمای کاری تست شده را به اندازه گير دما انتقال داده و اين مقدار به صورت مقدار از پيش تعيين شده تنظيم مي گردد .برق رله که توسط کنترل کننده دما ، کنترل می شود قطع می گردد. چراغ سبز سمت چپ به رنگ قرمز در مي آيد و برق لوله گرم کننده قطع می گردد.دما در محدوده دمای از قبل تنظيم شده ثابت نگه داشته مي شود . زمانی که دما پايين تر از دمای تنظيم شده گردد، کنترل کننده دما به رله ها منتقل می شود و پروسه گرما سازی دو بار ه انجام می شود.

d زمانی که تمامی دما ها به مقادير از پيش تعيين شده برسند کليد موتور اصلی k 2 و کليد k3 موتور برگرداننده لبه بر روی پنل عملياتی را فشار دهيد. در اين زمان می توان  کليد اصلی  دستگاه را روشن نمود.

e اگر سيم هيتر در مدار گرم کن قطع شده باشد، زنگ به صدا در می آيد و به صورت همزمان چراغ نمايشگر مربوط به آن در پنل عملياتي روشن مي گردد. که  به کارگر يادآوری می کند که ماشين را متوقف نموده و اين سيم را چک و يا تعويض نمايد.

E استفاده از سيستم کنترل کنتور:

سوئيچ KA9 را فشار دهيد ،کنتور p در مدار قرار ميگيرد، چراغ مر بوط روشن می شود، تمام ارقام صفر هستند. مقدار خروجی بر روی کنتور را می توان مطابق با خواست کار بر تنظيم نمود. روش تنظيم مشابه روش تنظيم مر بوط به انداره گير دما مي باشد.

F در زمان نصب کردن حتما قسمتهای الکتريکي دستگاه را چک کرده و در صورت نياز تعمير نماييد.

a   قبل از اتصال به شبکه الکتريکی، تمام اتصالهای نول مربوط به هر کنداکتور فاز را با يک اهم متر چک نماييد و در صورت عدم وجود مشکل آن را به شبکه الکتريکی متصل نماييد.

b ترمينالهاي A , B ,C هر کدام کنداکتور فاز جدا گانه هستند و هر کدام از آنها می توانند متصل گردند. ترمينال N نيز سيم اتصال صفر می باشد.

c کابينت کنترل و ماشين را با کابل مربوط به هم متصل نماييد.

d پوشش ماشين و پوشش کابينت را چک نماييد ( مکانهای بدون عايق) يا محل اتصال صفر را با يک اهم متر چک نماييد. اتصالات برق دستگاه به خوبی با يد نصب شده باشد.

e پس از اتصالات بالا نبايد از دستگاه جوش الکتريکی جهت اتصال اجزاء به ماشين استفاده کرد.اجزاء را پس از بيرون آوردن يکی از کا بلها متصل انجام دهيد در غير اين صورت مدار و عناصر آن آسيب خواهد ديد.

G نکات مورد نياز در سنسور چشمی ماشين:

a    دکمه فوتو الکتريک مر بوطه را بر روی پنل عملياتي جعبه کنترل فشار دهيد.

b زمانی که قسمت فر دستگاه به خوبي عمل نکند و ليوان در هنگام فر دادن از قالب بيفتد سنسور دستگاه عمل کرده دستگاه به صورت اتوماتيک خاموش می شود.

c عمليات در زمان توقف و هشدار: ا بتدا سوئيچ الکتريکي روی کابينت کنترل را روشن نمائيد سپس با سنسور چشمی ماشين را تست نما ئيد. به ياد داشته باشيد دکمه موتور را قبل از انجام اينکار خاموش نمائيد.

d پس از رفع ايراد، ابتدا دکمه سبز را فشار دهيد که مر بوط به تست فوتو الکتريک مي باشد سپس دکمه موتور را بر روی کابين کنترل فشار دهيد. کليد سنسور چشمی را پس از اينکه ماشين شروع به کار کرد بفشاريد.

 

روش چک کردن مشکل برقی ماشين:

 

مشکل پيش آمده

قسمتی که بايد چک شود

سوئيچ هوای QF1 بسته شده ،چراغ مدار الکتريکي روشن نيست.

چک کنيد آيا فشار الکتريکي ورودی ار سال شده يا قطع شده است؟

موتوراصلی يا موتور برگرداننده لبه روشن نميشود چراغ مدار الکتريکي روشن است اما در استارت زدن موتور اصلی، محور اصلی روشن نيست و چراغ مربوط خاموش مي باشد.

چک کنيد که اتصال زمين ورودی مناسب مي باشد.

موتور اصلی يا موتور برگرداننده لبه دارای جريان بيش از حد مي باشد. رله ديگر کار نميکند.

  چک کنيد که موتور الکتريکي دارای بار اضافی نباشد و قطع نشده باشد.و نيز چک نماييد که رله بار اضافه جهت تقسيم و تنظيم جريان متناسب مي باشد يا خير

ابزار کنترل دما عدد ċ 400 را نشان می دهد

  چک کنيد که کنتور و سوکت CA و برق ورودی در حالت مناسبی هستند . چک کنيد که ترموکوپل قطع نشده باشد.

ابزار کنترل اضطراری عددی را نشان می دهد که متفاوت از عدد واقعی می باشد،رله کنترل غير قابل استفاده می باشد.

  خروجی اتصال رله کنترل اضطراری قطع شده است اين قطعه بايد تعويض گردد.

هيتر قطع است و آلارم روشن نمی شود

  چک کنيد که اتصال رله مر بوط درست باشد

شمارنده دستگاه کار نمی کند

  چک کنيد که شمارنده دستگاه از سوئيچ بسته نباشد.

با وصل کردن سوئيچ کنترل عمومی، فشردن سوئيچ برق، ابزار کنترل اضطراری کار نمی کند.

  چک کنيد سوئيچ قطع شده را تعويض نماييد

 

 

 

V رفع نقص:

A تنظيم تجهيزات: قبل از باز کردن دستگاه، يک مدار الکتريکي را تنظيم کنـــيد، دسته مربوطه را با دست بچرخانيد (مطابق ضميمه) برای چرخاندن چرخ نوار تسمه. چک کردن هر گونه در گيری احتمالی.

B گرمايش اوليه تجهيزات: برق را وصل کنيد، قفل قسمت الکتريکي را بگشاييد. تمامی دکـمه های اضطراری را فشار دهيد. کليد هاي + و را جهت تنظيم ċ220 و ċ50 و ċ240 تنظيم نماييد.

C استارت دستگاه: زمانی که تستهای اوليه انجام شد، کاغذ ها را در محل خود قرار دهيد سپس کليد کنترل روی صفحه ماشين را روشن نماييد. در اين حالت دستگاه شروع به کار ميکند. در صورتی که ميخواهيد دستگاه را خاموش نماييد هر کدام از کليد های OFF بر روی صفحه نمايش را فشار دهيد.

 

 

VI رفع نقص های ساده دستگاه تولید لیوان کاغذی :

 

نقص I : نا هما هنگی لبه ليوان کاغذی

 

دليل: مکانهای راست وچپ ليوان کاغذی قبل از توليد اشتباه مي باشد.

 

رفع: اهرمهای نگهدارنده مر بوط به راست و چپ را مطابق شکل بالا اصلاح نماييد.

 

پيچها را شل کنيد. به آرامی اهرم نگهدارنده را به سمت بيرون و داخل ضربه بزنيد. اجازه دهيد که مکان جلو و دنده مکان چپ و راست به يک سمت متمايل شوند. همزمان با تنظيم دنده ی مکان ميله هاي جلو برنده چپ و راست را تنظيم نماييد.

 

نقص II سطح دوخت کنار ليوان به خوبي وصل نشده دارای نشتی بوده يا زرد رنگ شده است.

دليل يک: دمای تيغه مناسب نيست. قطعه هاي متفاوت و مکان هاي متفاوت کاغذ دارای دماي دوخت متفاوتي مي باشد. عموما زمانی که درز دوخت ليوان زرد رنگ گردد به اين معناست که دماي تيغه بالا مي باشد و اگر دوخت به خوبي انجام نگردد نشان دهنده پايين بودن دما مي باشد. تنظيم دما بر روی پنل کنترل کننده دما قرار گرفته و بر روی آن نام کنترل کننده دمای دوخت درز درج شده است. کليد + را فشار دهيد کدهای ديجيتالي از کوچک به بزرگ هستند. کليد -  را فشار دهيد کدهای ديجيتالی از بزرگ به سمت کوچک خواهند بود. کد های ديجيتالي وارد شده دمای تنظيم شده را نشان ميدهند. رقمهای نشان داده شده بر روی کنترلر، همان دمای واقعی هيتر در حال حاضر هستند و به سمت دمای از پيش تعيين شده پيش مي رود.

 

دليل دوم: فشار ميله های آهنی به خوبی تنظيم نشده است. کيفيت دوخت درز تنها تحت تأثير دما قرار ندارد بلکه فشار نيز در آن مؤثر است. اگر اين دو عامل به خوبی تنظيم شوند دوخت درز نيز به خوبي صورت می پذيرد. روش تنظيم فشار مطابق شکل زير می باشد.

پيچ قفل ( lock screw ) را شل کنيد. به صفحه تنظيم کننده چپ و راست ضربه ای بزنيد و فشار ميله ی دوخت را تنظيم کنيد.

 

1 _ تنظيم مکان سوئيچ استروک:

(1) در مر حله تنظيم ابتدا بايد دستگاه آ لتراسونيک را خاموش نمود

(2) در قسمت تشکيل بدنه ليوان، جايگاه سوئيچ استروک (بر روی صفحه کنترل کننده)را تنظيم نماييد. با استفاده از هندل ماشين را کمی تکان دهيد. زمانی که زبانه  دوخت به mm 5 قالب رسيد، سوئيچ استروک می تواند با صفحه کنترل ارتباط بر قرار کند.

 

2 _تنظيم زمان عمليات و شدت آن:

(1) زمانی که از آلتراسونيک استفاده می نماييد، بر روی برد عملياتی، دمای بالا نمايش داده ميشود و رله ی زمانی عمليات آلتراسونيک تنظيم مي شود. در شرايط عمومی زمان عملياتی بين 2 1 ثانيه مناسب مي باشد.

(2)در جعبه کنترلی آلتراسونيک قدرت را می توان مطابق شکل زير تنظيم نمود

A سوئيچ اصلی                                                

B تنظيم کننده قدرت

C چراغ نشان دهنده بار اضافی

D رد ياب امواج صوتی

E درب 

 

 

(1)دکمه تنظيم دقيق                                                                       

(2)دکمه درجه

 

3 _شيوه تنظيم:

(1) تنظيم بدون بار

زمانی که آلتراسونيک در شرايط بدون بار است اين به اين معناست که آلتراسونيک در شرايط بالا رفتن قرار دارد.کليد ردياب امواج صوتی را فشار دهيد، سوزن قدرت را چک نماييد، عموما، وسعت دوخت سوزن بين 3 فاصله همسان می باشد، اگر اين فاصله بيش از اين مقدار باشد بايد درب کناری را باز نموده و آن را تنظيم نمود، پس از باز کردن درب کناری می توان دکمه تنظيم دقيق را بچرخانيد، به صورت همزمان سوئيچ مربوط به ردياب امواج صوتی را فشار دهيد، به سوزن نگاه کنيد تا به محل مورد نظر شما برسد.

(2)تنظيم فشار ميله ی ذوب التراسونيک

(a) فشار ميله ی ذوب آلتراسونيک و قالب شکل دهنده را می توان، به طور مستقيم از سوی دستگاه خواند. به صورت عمومی، بهترين جا برای آنها بين 3 نقطه مساوی می باشد. اگر بالای آنها باشد بدين معناست که فشار بسيار بالاست و عمر التراسونيک را کوتاه می نمايد. اگر خيلي کوچک باشد نيز به خوبي نمی چسبد.

(b)تنظيم مطابق شکل: سوئيچ صفحه ی تنظيم را شل نماييد اگر فشار زياد بالاست صفحه تنظيم کننده را به بالا فشار دهيد اگر فشار بسيار کم است صفحه تنظيم کننده را به پايين فشار دهيد. اين صفحه در مکان مناسب خود قرار خواهد گرفت.

 

(3) قسمت چسبنده را بر داريد تمام مکانهای چسبيده برآمده می شوند

 

نقصIII: کاغذ ته ليوان منحرف می شود. بنابراين، مصرف کاغذ متوقف می گردد.

دليل: فشار راست وچپ سنباده ی کاغذ (rubber) به خوبی تنظيم نشده است. شيوه تنظيم به صورت زير خواهد بود:

ماشين را استارت کرده و تغذيه کاغذ کف را مشاهده نماييد. اگر به راست انحراف پيدا کرده دسته تنظيم چپ را سفت نماييد. اگر به چپ تمايل پيدا کرد دسته تنظيم راست را سفت نماييد وپس از تنظيم باز به صورت چشمی چک نماييد.

نقصIV: تا خوردگی ته ليوان غير عادی می باشد. خيلي زياد يا خيلي کم.

دليل: مکان قالب تا خوردگی ته ليوان و قالب خود ليوان مناسب و تنظيم شده نيست.

شيوه تنظيم به صورت زير خواهد بود:

ماشين را با دسته بچرخانيد. نسبت موقعيتی هر قالب ليوان و تازن لبه آن را چک نماييد. فضای ترجيحي بين قالب ليوان ولبه ی تا خوردگی ته ليوان (A) بايد مشابه باشد. فضای (B) مطابق شکل تنظيم گردد.

 

 

کلاهک (1)و(2) را شل نماييد. قالب تا زن لبه را بلند کنيد در فضای (B) تا جايي که تمام ته ليوان به طور کامل تا بخورد. مطابق شکل مربوط:

 

نقص V: نقش ته ليوان خيلي عميق يا خيلی نازک است:

دليل يک: انحراف چرخ برگرداننده لبه به خوبی تنظيم نشده است.

دليل دو: چرخ برگرداننده لبه آسيب ديده است.

شيوه ی تنظيم به صورت زير خواهد بود:

کلاهک را شل نماييد. پيچ را به سمت داخل سفت نماييد ميزان انحراف افزايش مي يابد با شل کردن پيچ به سمت بيرون ميزان انحراف کاهش مي يابد. ميزان تنظيم بايد مناسب باشد. پس از تنظيم کردن، کلاهک ها را سفت نماييد. قبل از استارت دستگاه آنرا به صورت دستی چک نماييد. تست نماييد که ميزان انحراف زياد نباشد.

اگر شيوه تنظيم گفته شده مناسب نبود، چرخ برگرداننده لبه را جدا نماييد و چک کنيد که آيا آسيب ديده است. اگر اين چرخ آسيب ديده بود آنرا تعويض نماييد.

 

نقص VI : طرح کف ليوان بعضی جاها عميق و بعضی جاها کم عمق است.

                                                      

دليل: چرخ شيار دهنده  مکان قالب ليوان انحراف دارد.                                                     

 

روش: پس از اينکه ماشين مدت زيادی کار کرده باشد احتمالا يک سری خرابی ها و نوساناتی باعث ايجاد انحراف شده اند. اگر  با چنين پديده اي مواجه شديد لطفا قسمت خارجی چرخ شيار دهنده را جدا نماييد ( مطابق شکل)

چرخ را  بررسی نماييد و سپس ماشين را با هندل به راه اندازيد. قالب ليوان را به سمت چرخ شيار دهنده بچرخانيد و به سمت پايين بياوريد.

به شکل سمت چپ دقت کنيد. تسمه موتور الکتريکی شيار دهنده لبه را بکشيد و چک کنيد که قسمت A در موتور شيار دهنده دارای ميزان شيب متناسب و نرمال باشد. اگر شيب ها مناسب نيست لطفا موقعيت قالب ليوان را تنظيم نماييد. شکل سمت چپ را مشاهده کنيد و موقعيت قالب ليوان را تعيين نماييد زمانی که چرخ شيــار دهــنده يک مارپيچ را دور قالب ليوان مي پيچيد. ميزان انحراف هر دو طرف يکسان است، به اين معنا که موقعيت  قالب درست می باشد.

 

 

تنظيم بالا را مي توان به صورت زير چک کرد:

1.    در کل موقعيت مارپيچ شيار دهنده، فرورفتگی، برآمدگی های دوخت ته ليوان يکدست است.

2.    به عمق شيارهاي ايجاد شده نگاه کنيد برجستگی ها واضح است.

 

نقص VII : لبه فر خورده ليوان کاملا نچسبيده است.

دليل: موقعيت ميله فر دهنده به خوبی تنظيم نشده است.

روش رفع عيب: با توجه به شکل پيچ tight را شل نماييد. به آرامی به ميله ضربه بزنيد. بهترين حالت اين است که ميزان خميدگی( مانند شکل)3/1 باشد. شکل بعد را ملاحظه نماييد.

 

 

نقص VIII: از داخل فر دهنده ليوان به پايين می افتد.

 

اگر به اين شکل برخورديد، چند حالت دارد:

 1. اگر در يک مدل خاص ليوان   هميشه اين اتفاق می افتد اين نشان دهنده اين است که مشکل مر بوط به انحراف در آن مدل مي باشد. برای حل اين مشکل به نقص 6 مراجعه نماييد.

 

 2- اگر افتادن ليوان در مدلهای مختلف  ليوان کاغذی گاهی اتفاق می افتد، مشکل اين  است که در زمان شکل گيری ديواره ليوان (1) ديواره تشکيل شده شکلهای مختلفی را به خود می گيرد، بزرگتر يا  کوچکتر. يعنی در برگرداندن ديواره  ليوان، کاغذ به نقطه مناسبی بر نمی گردد. جهت رفع اين عيب به نقص 1 مراجعه نماييد.(2) ديواره ليوان شکلهای مختلفی به خود می گيرد زيراصفحه نگهداره نمی تواند به خوبی ليوان را بگيرد. برای حل اين می شود پيچ مربوط را شل نموده و قسمت نگهدارنده را مطابق شکل سفت نماييد.

 

 

 1. اگر افتادن ليوان کاغذی در مدلهای مختلف زياد اتفاق می افتد دليل آن اين است که قسمت ورودی به خوبی تنظيم شده است. برای حل اين مشکل به شکل پايين صفحه مراجعه نماييد. پيچ ها را باز کنيد پوشش آهنی را برداريد و قسمت ورودی را به سمت با لا فشار دهيد

  نقص IX : در لبه زيرين دهانه فر دهنده ليوان چروک مشاهده می شود.

   

  دليل (1): اندازه فر خوردن ليوان بسيار بزرگ است. برای حل مشکل به نقص 7 مراجعه نماييد و مکان ميله فشار دهنده را تنظيم نماييد.

  دليل (2): جايگاه تکيه گاه بالا است به نقص 8 مراجعه کنيد و يک قطعه از فضا گير را کم کنيد.

   

  VII- نصب، روغنکاری و نگهداری دستگاه:

    A. نصب:

  پس از خريداری مشتری بايد دستگاه را از زمين سفت و صاف نصب  نماييد. بايد در زير ماشين فضا گير و چسبهای ضد شوک استفاده شود. پيچ تنظيم کننده را بچرخانيد تا ماشين به سطح طراز تنظيم گردد.

  B. روغن زنی و نگهداری:

  قبل از را ه اندازی ماشين بايد روغن زنی شود. نقاط اصلی که نياز به روغن زنی دارد به شرح زير می باشد:

   

تمام زنجيرها بايد روغن زنی شود :

 1. روغن زنی زنجيرها بسيار مهم می باشد، روغن زنی مناسب می تواند از آسيب ديدگی زنجير ها جلوگيری کند. روش روغن زنی به اين صورت است که روغن را به داخل و خارج صفحه زنجير (روغن روانکاری #30 ) تزريق کنيد.
  (2)روغن زنی تمام محور های دستگاه:


 

 

ماشين دارای محور ها (اکسل) زيادی می باشد. همواره بايد اين اکسل ها تا خط نشان، روغن زنی شوند که  به حالت عادی خود کار کنند.

 

(3)روغن زنی ياتاقانها :

هر دو طرف يا تاقانها نوع 80201 بايد روغن زنی شوند که حرکت آنها به خوبي صورت بگيرد و عمر اين قطعات طولاني گردد. به صورت منظم با يد آن روغن تزريق نمود.

(4)روغن زنی چرخ شيار دهنده:

از آنجايي که کارکردچرخ شيار دهنده ارتباط مستقيم با کيفيت ليوان توليدی دارد، بنابراين روغن زنی اين چرخ بسيار مهم می باشد. از آنجايي که اين چرخ دائم در حال کار است و روغن به زودی تبخير می شود، بعد از هر 5-7 ساعت روغن زنی(با روغن#30) بايد انجام شود.

 

(5)روغن زنی بادامکها:

حرکت اصلی ماشين در ساخت ليوان توسط سيستم بادامکی صورت مي گيرد و روغن زنی بادامکها در افزايش عمر مفيد ماشين تأثير بسزايي دارد. به طور عمومی در هر بار کار دستگاه يک روغن زنی صورت گيرد.

 

(6)روغن زنی چرخ دنده حلزونی:

گير بکس بايد در روغن غوطه ور باشد و در زمان ترک کارخانه نيز بايد جعبه آن را پر از روغن نماييد. اپراتور دستگاه دائما مقياس روغن اين جعبه را چک نمايد و اگر پايين تر از مقياس باشد بايد آنرا تکميل نمود.

 

 

ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0
*نام شما:

ایمیل شما (محرمانه)

شماره تلفن (محرمانه)

*پیام شما:
رتبه: بد خوب
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید: