تاریخ مقاله: 2017-04-26

 آلومینیوم سومین ماده فراوان در پوسته ی زمین و رایج ترین آنهاست.که برخی معتقدند   8% درصد از پوسته ی زمین را تشکیل می دهد.

آلومینیوم از سنگ معدنی بوکسیت که شامل اکسید آلومینیوم ، اکسید سیلیکون ، آهن و دیگر فلزات می باشد بدست می آید.

 

 

فرآیند تولید آلومینیوم شامل دو مرحله ی اصلی می باشد :

  1. آلومینا یا اکسید آلومینیوم از بوکسیت طی فرآیند تصفیه سریع در حرارت بالا بدست می آید
  2. آلومینیوم توسط یک فرآیند ذوب الکتریک که باعث تجزیه آلومینا به آلمینیوم و اکسیژن بدست می آید.
     

نورد فویل آلومینیوم:

شمشهای آلومینیوم گرم شده و انعطاف پذیرتر می شوند سپس پس از عبور از غلطک های مختلف به سایز مورد نظر می رسند.

 

 

 

این نوار فلزی گرم دارای ضخامت 2 تا 4 میلیمتر می باشند که پس از نورد مجدد ضخامتی برابر 6 تا 400 میکرون را بسته نیاز می توانند داشته باشند.

باریکترین بسته بندی برای شکلات می باشد که 6 میکرون است سپس برای فویل پخت و پز بین 11 تا 18 میکرون می باشد.

 

  • بازیافت آلومینیوم مصرف شده در ظروف آلومینیومی تنها 5 درصد از انرژی معادل برای تولید اولیه ی فویل را نیاز دارد.