تاریخ مقاله: 2017-07-01

پروسه تولید استروک برای لیوانهای کاغذی

بطور کلی برای چاپ استروک دو روش وجود دارد

1. چاپ افست

2. چاپ فلکسو

هر کدام از این دو روش می تواند موثر و در جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد. بیشتر استروکهای تولیدی در ایران بصورت افست در چاپخانه ها تولید می شود به این ترتیب که ابتدا کاغذ به صورت شیت داخل دستگاه چاپ چهار رنگ (چاپ افست )قرار میگیرد و بعد از چاپ با دستگاه دایکات برش شده و سپس بسته بندی می شود.

در روش چاپ فلکسو کاغذ به صوزت رول داخل دستگاه قرار گرفته و بعد از گذشتن از بین غلطکها چاپ شده و سپس با دستگاه دایکات برش خورده و بسته بندی می گردد.