تولید لیوان کاغذی در جامعه امروز یکی از مشاغل پر درامد به حساب میاد به این دلیل که تمامی مشاغل و افراد به سمت لیوان های کاغذی رفته و از آن ها استفاده زیادی میکنند: به عنوان مثال، کافه ها، رستوران ها، تالار ها، مراسمات خانوادگی، دفاتر و… تماما به صورت نیاز روز مره از لیوان های کاغذی استفاده میکنند پس تولید لیوان های کاغذی میتواند یکی از پر در امدترین شغل ها و در عین حال راه اندازی با سرمایه کم باشد.