پس از برسی های انجام شده از سمت مرکز بهداشت و افراد جامعه پی بردند که لیوان های یکبار مصرف پلاستیکی در بازار و استفاده از آنها برای نوشیدنی های داغ باعث سرطان زایی میشود به این موضوع پی بردند که لیوان کاغذی یک جایگزین مناسب برای استفاده میباشد و تولید لیوان کاغذی را استارت زدند که امروزه بسیاری از مردم با خیالی اسوده از انها به عنوان نیاز روز مره خود استفاده کرده و بسیاری از کسب و کار ها برای تبلیغات خود انها را مورد استفاده قرار میدهند.